Skip to Content

Chính sách bảo mật

Khi tất cả các bệnh nhân đến khám, điều trị tại shannonpratt sẽ được giữ bí mật và bảo quan thông tin của mình, và đặc biệt những người thăm quan hay tham gia nhóm tại các website của shannonpratt cũng sẽ được giữ thông tin bí mật của mình trong quá trình đã cung cấp cho chúng tôi.

Việc tất cả mọi người cung cấp thông tin cho chúng tôi để nhằm nhận biết, lựa chọn và có các tăm dò về ý kiến của tất cả mọi người về shannonpratt từ đó giúp cho chúng tôi cố gắng hơn trong vấn đề phát triển và hoàn thiện mình. Vì vậy khi đến với nhóm tổ chúc chăm sóc sức khỏe của chúng tôi tất cả mọi người hãy yên tâm.

Những phương pháp được bảo mật

Đối với tất cả các bệnh nhân, người bệnh đến thăm khám tại shannonpratt sẽ được lưu giữ tên tuổi và lý lịch của mình và được lưu giữ tại các bộ hồ sơ, từ đây những thông tin cũng được bảo quản và cất kín. Còn những người tham gia là thành viên ở website của shannonpratt cũng sẽ được giữ bí mật cho dù bạn chỉ là người thăm quan cũng sẽ được giữ.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn giữ bí mật và cung cấp thông tin đến khi các bạn cho phép, hoặc có sự can thiệp của cơ quan pháp luật về sự quyền lợi của người khác. Trong những năm qua shannonpratt đã không ngừng phấn đấu và phát triển nhằm mang lại nhiều điều tốt dẹp nhất cho tất cả mọi người vì vậy khi đến với chúng tôi ngoài được chăm sóc sức khỏe thì mọi người cũng được bảo vệ quyền lợi của mình.